Current members


Peng Chu
PhD student

Semir Elezovikj
PhD student

Heng Fan
PhD student

Bingyao Huang
PhD student

Jianqing Jia
MS Student ^

Xinyi Li
PhD student

Haibin Ling
Associate Professor

Yu Pang
PhD student

Jingwei Qu
PhD student *

Fan Yang
PhD student

Sijia Yu
MS Student

Huabing Zhou
Visiting Researcher

* Co-supervising with Zhi Tang and Xiaoqing Lv.
^ Co-supervising with Wei Guo.


Alumni

Ge Deng
MS, 2018
Lin Chen
PhD Student
Co-supervised with Yaowu Chen
Yiran Cai
High school volunteer
2016-2018
Yifan Wu
MS, 2017
Qin Zhou
PhD Student
Co-supervised with Shibao Zheng
Xin Liu
Visiting Researcher
2017-2018
Associate Professor
Huaqiao University
Lei Zhu
Visiting Researcher
2016-2017
Associate Professor
Wuhan U. of Sci. and Tech.
Jifeng Shen
Visiting Researcher
2016-2017
Associate Professor
Jiangsu University
Shuai Di
PhD, 2017, co-advised with Honggang Zhang
Pengpeng Liang
PhD, 2016

Amazon
Guanyu Xing
Visiting Researcher, 2015-2016
Assistant Professor
U. Elec. Sci. Tech. China
Haiqiang Zuo
Visiting Researcher, 2015-2016
Associate Professor
China Univ. of Petroleum
Yuxi Wang
PhD student, co-advised with Yue Liu
Jonathan Xu
High school volunteer, 2016

Student at Yale
Meng Yi
PhD student

Google
Peiyi Li
PhD, 2016

HiScene
Ismail Amzovski
BS, 2015

Chunjuan Bo
Visiting student, 2015-2016

Dong Wang
Postdoc, 2015-2016
Assistant Professor
Dalian Univ. of Technology
Tao Wang
Visiting Researcher, 2014-2015
Assistant Professor
Beijing Jiaotong Univ.
Houwen Peng
PhD, 2016
Co-advised with Weiming Hu
Xin (Lily) Liang
Visiting Researcher, 2015
Associate Professor
Dalian Medical Univ.
Yanling Chen
MS, 2016
Gaoxiang Liu
MS, 2015
Liang Du
PhD, 2015

Microsoft
Yiyi Zhu
MS, 2015
Tatyana Nuzhnaya
PhD, 2015
Co-advised with Vasilios Megalooikonomou
J. P. Morgan
Joseph Catrambone
MS, 2014
Qi Zou
Visiting Researcher, 2014-2015
Associate Professor
Beijing Jiaotong Univ.
Jin Gao
PhD, 2015, Co-advised with Weiming Hu
Assistant Professor, IA-CAS
Haoran Wang
PhD, 2015, visiting student 2013
Assistant Professor
Northeastern Univ., China
Zilong Zou
BS, 2015
Ying Huang
Visiting PhD student, 2014
Erkang Cheng
PhD, 2014

Broncus Medical, Inc.
Gregory Teodoro
MS, 2014
Co-advised with Justin Shi
Ferria Amzovski
BS, 2013-2014
Liya Ma
MS, 2013
Xinchu Shi
PhD, 2013, Co-advised with Weiming Hu

Assistant Professor, IA-CAS
Robert Laderman
BS, 2013
Congyi Zhou
MS, 2013

Cerner Corporation
Haotian Xu
BS, 2012; MS, 2013

Wayne State Univ.
Yi Wu
Postdoc, 2010-2012

Associate Professor, NUIST
Jingting Zeng
MS, 2012

Sigma Designs
Jin Sun
MS, 2012

Univ. of Maryland, College Park
Xiong Yang
MS, 2012, Co-advised with Yong Xu
Gregory Johnson
MS, 2011
Angelo Saxon Jr
BS, 2011
Haitao Lang
Visiting Researcher, 2010-2011
Associate Professor, BUCT
Nianhua Xie
PhD, 2011, Co-advised with Weiming Hu

Sogou
Shawn McLaughlin
BS, 2011
Xin Li
MS, 2009

Microsoft